Ga naar de inhoud

Vetrouwenspersoon


Voor de vrijwilligers van Stichting Smaakcentrum is een vertrouwenspersoon aangesteld. Vrijwilligers die binnen het Smaakcentrum iets overkomt waardoor ze zich niet veilig of prettig voelen, kunnen deze vertrouwenspersoon raadplegen. Uiteraard kunnen ze hiervoor ook bij de loactiemanagers of management (Martien Bos of Esther Horsten) terecht, maar mocht dit niet veilig of prettig zijn, kan een beroep gedaan worden op vertrouwenspersoon Thijn Jozephs.

N.B. Een vertrouwenspersoon is niet bedoeld voor onderwerpen als receptuur, lesinhoud of beleidsmatige keuzes.