Ga naar de inhoud

Financieel overzicht 2017

Smaakcentrum Cuijk 2017

Posten 2017 Bedrag

Ontvangsten (donaties)
Particulier € 600
Vierdaagsecomité Linden € 1.000
Industriele kring Land van Cuijk € 2.500
Sponsoring ingrediënten Jumbo Bosmans € 2.500
Gemeente Cuijk € 4.500
totaal ontvangsten € 11.100
Uitgaven
Huur accomodatie de Burcht € 3.177
Ingrediënten kooklessen € 2.500
Receptenboeken voor kinderen € 553
Representatie + ondersteuning vrijwilligers € 973
Website € 130
Bankkosten € 131
totaal uitgaven € 7.464
Reservering voor 2018 € 3.636