Ga naar de inhoud

Financieel overzicht 2016

Smaakcentrum Cuijk 2016

Posten 2016 Bedrag

Ontvangsten (donaties)
Syntein B.V. € 5.000
Ronde Tafel 126 € 2.500
totaal ontvangsten € 7.500
Uitgaven
Huur accomodatie de Burcht € 3.500
Hulpmiddelen € 851
Website € 1.739
Ondersteuning vrijwilligers € 289
Laptop € 363
Notariskosten i.v.m. oprichting € 218
Management € 1.000
Bankkosten € 128
totaal uitgaven € 8.088
Resultaat – € 412