Ga naar de inhoud

Financieel overzicht 2015

Smaakcentrum Cuijk 2015

Posten 2015 Bedrag
Ontvangsten (donaties)
Rabobank Land van Cuijk een Maasduinen € 5.000,00
C.Z. Verzekeringen € 500,00
Lions Club € 200,00
Syntein B.V. € 5.000,00
Lake Invest B.V. € 1.000,00
totaal ontvangsten € 11.700,00
Uitgaven
Huur accomodatie de Burcht € 4.302,50
Ingrediënten t.b.v koken € 545,76
Hulpmiddelen € 816,66
Kosten opening € 327,22
Notariskosten i.v.m. oprichting € 453,75
Kamer van Koophandel € 56,00
Bankkosten € 122,28
totaal uitgaven € 6.624,17